สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
 
ติดต่อ บุคคล
E-mail
หัวข้อ
เนื้อหา


ที่อยู่โรงงาน
บริษัท โกดิลอคส์ เบค ชอป จำกัด
74/4 หมู่ 9 ก.ม.18.8 ถ.บางนาตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 02-312-6041-43  
แฟกซ์ 02-740-6533

Goldilocks Bake Shop Co.,Ltd.

74/4 M.9 k.m. 18.8, Bangna-Trad Rd., T.Bangchaloang, A.Bangplee,
Samutprakarn
Tel. 02-312-6041-43  
Fax 02-740-6533

TEST TEST

 


บริษัท โกดิลอคส์ เบค ชอป จำกัด 74/4 หมู่ 9 ก.ม.18.8 ถ.บางนาตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 02-312-6041-43 แฟกซ์ 02-312-6037